Rekordowa liczba uczestników 12. Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzeologii

„Po tym, jak w zeszłym roku skoncentrowaliśmy się na obrazie, zdecydowaliśmy, że następne będą SŁOWA. W roku ogłoszonym Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego jeszcze aktywniej podkreślamy znaczenie języków jako nieocenionego bogactwa niematerialnego dziedzictwa kulturowego i słów, zapisanych w różnych formach, jako nośników materialnego dziedzictwa kulturowego˝, mówiła o wyborze tematu 12. Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzeologii w Piranie dr Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich, które wraz z Wydziałem Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Primorska organizuje warsztaty. „Słowa są w muzeach obecne wszędzie. Słowami witamy zwiedzających, gdy przekroczą próg instytucji muzealnej, udzielamy informacji podczas kupna biletu, oprowadzamy po wystawach stałych i czasowych, opowiadamy historie jednostek i społeczności, interpretujemy historię, słowami przekazujemy specjalistyczną wiedzę, tworzymy nowe projekty, promujemy w mediach, na targach, na ulotkach, w internecie i portalach społecznościowych. Krótko mówiąc, muzea nie są tylko skarbnicą przedmiotów, ale również słów˝, dodała dr Andreja Rihter.
Dzięki wybranemu tematowi i znakomitym specjalistom organizatorzy zgromadzili rekordową liczbę słuchaczy, a mianowicie ponad 60 z 11 krajów.

Scroll to Top