Рекорден брой участници на 12-ата Международнa школа по музеология

„След като фокусът миналата година беше върху образите, тази година решихме да поставим на преден план ДУМИТЕ. В годината, в която отбелязваме Европейската година на културното наследство, подчертаваме още по-активно значението на езиците като неизмеримо богатство на нематериалното културно наследство и думите, написани под различна форма като свидетели на материалното културно наследство “ сподели за избора на темата на 12-ата Международна лятна школа по музеология в Пиран директорката на Форума на славянските култури д-р Андрея Рихтер. ФСК е организатор на школата заедно с Приморския университет и Факултета по хуманитарни науки. “В музеите думите присъстват навсякъде. С тях приветстваме посетителите, когато преминат прага на музейната институция; информираме ги по време на закупуването на билети; развеждаме ги из постоянните и временни музейни експозиции; разказваме индивидуални и колективни истории; тълкуваме историята; обучаваме на професионални събития; разработваме нови проекти; промотираме в медиите, на панаири, в брошури, по интернет и в социалните мрежи. Накратко, музеите не са само съкровищници на предмети, а и на думи.“ – добави г-жа Рихтер.
С избраната тематика и авторитетните специалисти организаторите привлякоха рекорден брой слушатели, а именно повече от 60 от единадесет страни.

Scroll to Top