FSK за втори път на Дните на славянските култури в Моравия

Тазгодишният фестивал, подкрепян от ФСК, се проведе между 31 май и 3 юни и включваше много културни събития, посветени този път на сръбската и лужишкосръбската култура, а лингвистичната конференция за междуславянския език, чийто почетен патрон беше и директорката на ФСК д-р Андрея Рихтер, придаде на фестивала научно звучене. На нея 25 представители от 12 страни обсъждаха славянската лингвистика и представиха редица проекти в области, които са пряко или косвено свързани с тази тема. От името на директора на ФСК, конференцията бе открита от Матея Янчар – ръководител проекти. В речта си тя посочи, че чрез своите дейности и проекти ФСК подкрепя славянското културно и езиково разнообразие, като същевременно с това се стреми към разбирателство и сътрудничество между славяните. Тя представи и проектите на ФСК в тази област, и по-специално поредицата „100 славянски романа“, считана за уникално междуславянско преводаческо начинание. Едно от централните събития бе откриването на изложбата с факсимилето на Евангелието на Мирослав, най-важният паметник на сръбската и южнославянската писменост на кирилица, подготвено от организаторите в сътрудничество с партньори на ФСК от Сърбия – Матица Сръбска и Народната библиотека на Сърбия. Именно в библиотеката през февруари тази година ФСК откри свой Център за славянски култури Белград.

Scroll to Top