„Ѕиркачот“ на Александар Прокопиев наскоро на полиците

Збирката Сто словенски романи се приближува до сто објавени наслови. Словенечкиот превод на романот „Ѕиркачот“ на македонскиот писател Александар Прокопиев доаѓа на полиците како 97-та книга од збирката. Преводот е дело на Роберт Суша, а предговорот го подготви Намита Субиото.

Александар Прокопиев е еден од најинтересните современи македонски писатели на проза, а со литература се занимава и како научник и предавач на Институтот за македонска литература во Скопје и како уметнички директор на меѓународниот книжевен фестивал „Про-За Балкан“.

Во романот „Ѕиркачот“, се преплетуваат приказните на книжевните личности, скицирани претежно во груби потези со неколку истакнати детали. Еден од нив е авторот кој ја смислува приказната за „ Ѕиркачот“, главната книжевна личност, самец средовечен човек кој од досада и незадоволство од сопствениот живот, невротично талка низ градот (Скопје) и кој криејќи се низ периодот на транзициско распаѓање меланхолично ги оживува детските спомени и младоста“, наведе Намита Субиото во својот предговор.

Scroll to Top