Во градината на вилата Златица за шегаџии и намќори

Циклусот настани Жива продожуваат во вилата на Форумот на словенските култури. Во градината на вилата, заедно со друштвото Културни рути на писателките, беа домаќини на воведниот настан на 11-от Меѓународен преведувачки семинар на словенската литература, организиран од Здружението на словенски книжевни преведувачи.

Употребата на нелитературен јазик во оригиналната литература честопати претставува еден вид превод и е секако една од најдискутабилните теми во областа на преведувањето. Ова беше тема на дискусија на воведниот настан на 11-от Меѓународен преведувачки семинар на словенската литература. За разговорниот јазик во литературниот превод разговараа реномираните и наградувани преведувачи Саша Јереле, др. Симона Шкрабец и др. Ѓурѓа Стрсоглавец.

Настанот се одржа во градината на Вила Златица на Хрибар, каде меѓународната фондација Форум на словенските култури има ново седиште. Директорката на фондацијата, др. Андреја Рихтер во оваа прилика изјави дека словенската јазична разновидност е онаа на која се заснова ФСК и дека и покрај јазичната сличност, преведувачите се уште се потребни како културни и јазични посредници, дипломати и градители на мостови. Таа, исто така, ја претстави збирката 100 словенски романи, проект на ФСК со најдолга традиција, околу кој има жива размена на идеи и луѓе и разни настани. Зборуваше и за меѓународното друштво Културни рути на писателките (исто така со седиште во Вила Златица), кое промовира и ги презентира работата и животите на женските литературни творци од почетокот на 20-иот век, кога потрагата по уметничкиот глас беше проследена со борба за основните социјални и политички права.

Дебатата во рамките на циклусот Жива во градината на вилата Златица на Хрибар беше истовремено и воведен настан на 11-от Меѓународен преведувачки семинар на словенската литература, кој свечено го отвори д-р. Димитриј Рупел, зам. дир. на Агенцијата за јавни книги на Република Словенија, др. Андреја Рихтер, директорката на Форумот на словенските култури и Тања Петриќ, претседателка на Здружението на словенски книжевни преведувачи и водач на семинарот.

Фото: Нина Медвед

Scroll to Top