На пат кон нови културни рути на академијата за обука на Културните рути на Советот на Европа

Седмата академија по ред, наменета за културни рути со сертификати и кандидати, се одржа во Јусте, Шпанија, на тема Иновации и нови трендови во културните рути: (Ре)интерпретација на европското културно наследство.
На обуката присуствуваа повеќе од 60 учесници: претставници на сертифицираните културни рути, оценувачи, експерти и претставници на идните европски културни рути. Во последната група беше Форумот на словенските култури кој ја подготвува првата културна рута чиј домаќин ќе има седиште во словенска држава. ФСК ќе ја достави предложената културна рута на оцена до Европскиот институт за културни рути на есен следната година.

Scroll to Top