На путу до нове културне руте на академији за обуку Културних рута Савета Европе

У шпанском градићу Јусте одржана је седма академија која је била посвећена културним рутама са сертификатима и кандидаткињама, а на тему Иновације и нови трендови у културним рутама: (Ре)интерпретација европске културне баштине.
На обуци је учествовало више од 60 учесника: представници сертификованих културних рута, оцењивачи, стручњаци и представници будућих европских културних рута. У последњој групи налазио се и Форум словенских култура који припрема прву културну руту чији ће носилац имати седиште у словенској држави. ФСК ће културну руту послати на оцену Европском институту за културне руте у јесен идуће године.

Scroll to Top