По стъпките на нов културен маршрут в академията за обучение на Съвета на Европа

Седмата подред академия, предназначена за културните маршрути със сертификат, както и за кандидатите за такива, се състоя в Юсте, Испания на тема „Иновации и нови тенденции при културните пътища”: (Ре)интерпретация на европейското културно наследство.
Обучението посетиха повече от 60 участници: представители на сертифицирани културни маршрути, оценители, специалисти, както и представители на бъдещи европейски културни маршрути. В групата на последните беше и Форумът на славянските култури, който подготвя първия културен маршрут с носител със седалище в славянска страна. ФСК планира да представи културния маршрут на Европейския институт за културни маршрути за оценка през есента на следващата година.

Scroll to Top