Na putu do nove kulturne rute na akademiji za obuku Kulturnih ruta Savjeta Evrope

U španskom gradiću Juste održana je sedma akademija koja je bila posvećena kulturnim rutama sa sertifikatima i kandidatkinjama, a na temu Inovacije i novi trendovi u kulturnim rutama: (Re)interpretacija evropske kulturne baštine.
Na obuci je učestvovalo više od 60 učesnika: predstavnici sertifikovanih kulturnih ruta, ocjenjivači, stručnjaci i predstavnici budućih evropskih kulturnih ruta. U posljednjoj grupi nalazio se i Forum slovenskih kultura koji priprema prvu kulturnu rutu čiji će nosilac imati sjedište u slovenskoj državi. FSK će kulturnu rutu poslati na ocjenu Evropskom institutu za kulturne rute u jesen iduće godine.

Scroll to Top