Na putu k novoj kulturnoj ruti na akademiji za obuku Kulturnih ruta Vijeća Europe

U španjolskom gradiću Juste održana je sedma akademija koja je bila posvećena kulturnim rutama s certifikatima i kandidatkinjama, a na temu Inovacije i novi trendovi u kulturnim rutama: (Re)interpretacija europske kulturne baštine.
Na obuci je sudjelovalo više od 60 sudionika: predstavnici certificiranih kulturnih ruta, ocjenjivači, stručnjaci i predstavnici budućih europskih kulturnih ruta. U zadnjoj skupini nalazio se i Forum slavenskih kultura koji priprema prvu kulturnu rutu čiji će nositelj imati sjedište u slavenskoj državi. FSK će kulturnu rutu poslati na ocjenu Europskom institutu za kulturne rute u jesen iduće godine.

Scroll to Top