Na putu do nove kulturne rute na akademiji za obuku Kulturnih ruta Vijeća Evrope

U španskom gradiću Juste održana je sedma akademija koja je bila posvećena kulturnim rutama s certifikatima i kandidatkinjama, a na temu Inovacije i novi trendovi u kulturnim rutama: (Re)interpretacija evropske kulturne baštine.
Na obuci je učestvovalo više od 60 učesnika: predstavnici certificiranih kulturnih ruta, ocjenjivači, stručnjaci i predstavnici budućih evropskih kulturnih ruta. U zadnjoj grupi nalazio se i Forum slavenskih kultura koji priprema prvu kulturnu rutu čiji će nosilac imati sjedište u slavenskoj državi. FSK će kulturnu rutu poslati na ocjenu Evropskom institutu za kulturne rute u jesen iduće godine.

Scroll to Top