Międzynarodowa konferencja online Piranova: Dźwięki muzeów

FSK kontynuuje realizację zaplanowanych projektów dostosowując je do zaistniałych okoliczności. Dlatego 2. Międzynarodowa Konferencja Piranova odbyła się online. „Naszym celem było zjednoczenie w „nowej normalności”, aby móc posłuchać i usłyszeć się nawzajem oraz wymienieć się doświadczeniami, wiedzą i emocjami, a także stworzyć przestrzeń dla przepływu informacji i dobrych praktyk. My budujemy mosty i nawiązujemy parnterstwa, zapewniając w ten sposób swoją obecność na arenie międzynarodowej” – podkreśliła dr Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich.

Wykłady dwunastu prelegentów z siedmiu krajów było podzielono na cztery bloki tematyczne: muzea w сzasach lockdownu; zarządzanie zespołem i praca zespołowa; wystawy, ekspozycje, wydarzenia i aktywności; zwiedzający muzeum i publiczność.

Nikołaj Nenow, dyrektor Regionalnego Muzeum Historycznego w Ruse, przedstawił sytuację w dziesięciu bułgarskich muzeach podczas lockdownu, a Alenka Černelič Krošelj, dyrektor Muzeum Doliny Sawy w miejscowości Brežice (Słowenia), opowiedziała o działalności muzeów podczas kwarantanny i po jej zakończeniu. Neda Knežević, dyrektor Muzeum Jugosławii z Serbii, przedstawiła pracę muzeum pod nieobecność zwiedzających, a Miha Špiček ze Słoweńskiego Muzeum Etnograficznego przedstawił projekt Corona Humor. Veselina Kanczewa z bułgarskiego skansenu „Etar” podzieliła się z ponad 40 innymi uczestnikami konferencji z 10 krajów doświadczeniem pracy zespołowej w sytuacji stanu wyjątkowego.

W ramach bloku tematycznego poświęconego wystawom, ekspozycjom, wydarzeniom i aktywnościom Claudia Ferretti, pracująca z dźwiękiem włoska artystka, opowiedziała o społecznej roli dźwięku podczas lockdownu i wyjaśniła, w jaki sposób dźwięk może być używany jako silnik społeczny. Željka Bosnar Salihagić, dyrektor Muzeum Tyflologicznego w Zagrzebiu, przygotowała prezentację na temat niedostatecznie reprezentowanych i wrażliwych grup w środowisku muzealnym, a Lidia Ader, starszy pracownik naukowy w Muzeum Rimskiego-Korsakowa, podzieliła się swoim doświadczeniem w używaniu muzyki i treści multimedialnych w instytucjach muzealnych. Dragan Cicvarić z serbskiego skansenu „Staro Selo Sirogoino” przedstawił swoim kolegom festiwal World of Music, a Mirosława Stesiuk z Rosyjskiego Muzeum Jarosławia zapoznała kolegów z bogatym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Jarosławia.

Konferencja, w ramach której odbyły się również liczne dyskusje, zakończyła się wykładem o badaniach przed otwarciem podwodnych parków archeologicznych wygłoszonym przez eksperta branży muzealnej Eli Vlachou z Grecji oraz wykładem Elizawety Fokinej, dyrektor Państwowego Muzeum-Rezerwatu Carycyno, podczas którego prelegent przeprowadziła wirtualną wycieczkę po licznych wystawach przeznaczonych dla zwiedzających i publiczności.

Na podstawie analizy wyników konferencji i informacji zwrotnych od jej uczestników FSK będzie planować dalsze wydarzenia w ramach działalności Centrum Badań nad Dziedzictwem Piranova.

Szczególy oraz galeria zdjęć TUTAJ!

Scroll to Top