Krok do przodu na Szlaku Pisarek

Na początku nowego roku dyrektor FSK Andreja Rihter spotkała się z Ankicą Puškarić, przewodniczącą Rady Programowej Szlaku Pisarek i dyrektorem Domu Bajek Ivany z Ogulina w Chorwacji, organizacji partnerskiej, która stanie się jednym z przystanków przyszłego szlaku kulturowego. Podczas spotkania zostały omówione cele Rady Programowej, a przede wszystkim program wydarzeń na rok 2020, kiedy projekt będzie ubiegał się o certyfikat Rady Europy, a także w przyszłości. Ponadto poruszono kwestie promocji i sposobów zwiększenia rozpoznawalności projektu wśród jak najszerszej grupy odbiorców, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Więcej szczegółów znajdziesz TUTAJ!

Scroll to Top