Korak naprijed na Ruti spisateljica

Direktorica FSK-a dr. Andreja Rihter, u prvim danima nove godine susrela se s predsjednicom Programskog vijeća ovog projekta Ankicom Puškarić, direktoricom Ivanine kuće bajke iz Ogulina, partnerske organizacije i jedne od postaja na kulturnoj ruti u nastajanju. Govorile su o zadacima Programskog vijeća, a posebno o programu aktivnosti za 2020. godinu, kada će se projekt prijaviti za certifikat Vijeća Evrope, i o budućnosti. Dotakle su se i promocije i načina na koji bi se Ruta spisateljica približila što širem krugu publike, posvećujući pritom posebnu pažnju na djecu i mlade.

Scroll to Top