Крачка напред към „Маршрута на писателките“

В първите дни от новата година директорката на ФСК Андрея Рихтер се срещна с Анкица Пушкарич, която освен председател на програмния съвет на проекта е и директор на „Къщата на приказките на Ивана“ от Огулин, Хърватия ‒ партньорска организация и една от спирките по новосформиращия се културен маршрут. Те обсъдиха задачите на програмния съвет и в частност дейностите за 2020 година, когато проектът ще кандидатства за сертификата за културни маршрути на Съвета на Европа, както и за в бъдеще. Те засегнаха и популяризирането, както и начините, по които „Маршрутът на писателките“ да достигне до колкото е възможно по-широка аудитория, при което обърнаха специално внимание на децата и младежите.

Scroll to Top