Чекор напред на Културните рути на писателките

Директорката на ФСК, Андреја Рихтер за време на самиот почеток на новата година, се состана со претседателката на Програмскиот одбор на овој проект, Анкица Пушкариќ, како и директорката на Куќата на бајките во Огулин, Хрватска – партнерска организација и една од станиците на новите културни рути. Тие разговараа за задачите на Програмскиот одбор, а особено за програмата на активности за 2020 година, кога проектот ќе се кандидира за сертификат на Советот на Европа, како и за идните планови. Тие, исто така, дискутираа и на темата промоција, како и креативни начини за приближување до Културните рути на писателките до пошироката публика, посветувајќи особено внимание на децата и младите.

Scroll to Top