ФСК ќе продолжи да биде партнер на Санкт Петербург, потпишани се 4 нови меморандуми за соработка

По потпишувањето договор за соработка со тогашниот гувернер на Санкт Петербург во декември 2017 година, Форумот на словенски култури, на последниот состанок на д-р. Андреја Рихтер, директорката на Форумот за словенски култури со новиот гувернер на Санкт Петербург, Александар Беглов, беше посочено дека соработката треба да се продолжи и партнерството да се зајакне. Потпишувањето на новиот меморандум се очекува во мај 2020 година.
ФСК веќе има потпишано четири нови меморандуми за соработка: со министерот за култура, туризам и архиви на Руската Република Коми, Сергеј Емелјанов, Наталија Самолиенко, заменик директор на Руската државна библиотека, Михаил Бризгалов, претседател на Руската Федерација за музички музеи и збирки, како и со Серуската државната библиотека за странска литература Рудомино, со директорот Михаил Шепел.

Scroll to Top