Korak naprijed na Ruti književnica

Direktorka FSK-a dr Andreja Rihter, u prvim danima nove godine susrela se sa predsjednicom Programskog savjeta ovog projekta Ankicom Puškarić, direktorkom Ivanine kuće bajke iz Ogulina, partnerske organizacije i jedne od stanica na kulturnoj ruti u nastajanju. Govorile su o zadacima Programskog savjeta, a posebno o programu aktivnosti za 2020. godinu, kada će se projekat prijaviti za sertifikat Savjeta Evrope, i o budućnosti. Dotakle su se i promocije i načina na koji bi se Ruta književnica približila što širem krugu publike, posvećujući pritom posebnu pažnju na djecu i mlade.

Scroll to Top