Свежо од печатница: романот четврток од Здравка Евтимова

Романот „Четврток“ на Здравка Евтимова беше вклучен во збирката „Сто словенски романи“. Бугарската писателка и претседателка на бугарскиот ПЕН центар и се смета за едно од најважните имиња во современата бугарска проза, а позната е и како преведувачка од англиски, француски и германски јазик.

Здравка Евтимова, која досега има напишано девет романи и седум збирки раскази, е добитничка на некои од најзначајните бугарски и неколку меѓународни награди. Романот „Четврток“, за кој доби награда од Сојузот на бугарските писатели, е објавен во САД, Кина, Италија, Северна Македонија и Србија, а неодамна и во Словенија, во превод на Ева Шпрагер.

Преку животите на пет хероини, „Четврток“ го прикажува талогот што се наталожил на дното на општеството за време на бескрајната бугарска транзиција. Станува збор за роман за судбината на источноевропските општества по падот на Берлинскиот ѕид, како и за луѓето кои се обидуваат да го разберат светот и да го најдат своето место во него во новите животни околности. Додека сиромашните немаат пари за храна, лекување или засолниште, оние кои го запоседнале богатството не наоѓаат задоволство во узурпираното и бесмислено изобилство. Писателката пишува модерна, искината, фрагментарна приказна на јазик кој прецизно го репродуцира говорот на претставниците на различни општествени групи – од чувари и аутсајдери до интелектуалци кои се борат да го издржат месецот и неподносливи снобови.

Scroll to Top