Wydano publikację jubileuszową „Nasza 15!”

Zebrane w publikacji teksty i fotografie ilustrują dynamikę rozwoju organizacji, podkreślając różnorodność i wszechstronność jej programu, a także prezentują liczne projekty zapoczątkowane i zrealizowane przez Forum Kultur Słowiańskich w ciągu 15 lat aktywnej działalności. Szczególną uwagę poświęcono działalności wystawienniczej FSK, imponującej sieci kontaktów i przedstawicielstw międzynarodowych, nowym projektom i relacjom medialnym z zorganizowanych przez FSK wydarzeń. Publikację otwierają teksty napisane z okazji rocznicy organizacji przez prezesa Zarządu FSK, ministra kultury i informacji Republiki Serbii Vladana Vukosavlevića i dr Andreję Rihter, dyrektora Forum Kultur Słowiańskich.
Publikacja została przygotowana przez FSK i zaprojektowana przez Matiję Kovača (zgradbamisli).

Więcej o publikacji jubileuszowej TUTAJ!

Scroll to Top