Objavljena je jubilarna publikacija Naših 15!

Publikacija kroz tekstove i bogat slikovni materijal prikazuje dinamiku razvoja fondacije, sa naglaskom na njenu programsku raznolikost i širinu i predstavlja brojne projekte koje je tokom godina razvijao i izveo Forum slovenskih kultura. Posebna pažnja posvećena je 15-godišnjem izložbenom radu, impresivnom broju partnera i međunarodnih prezentacija FSK, novim projektima, centrima FSK i medijskoj izloženosti fondacije. Uvodne govore povodom jubileja održali su Vladan Vukosavljević, predsjednik Upravnog odbora FSK i ministar kulture i informisanja Republike Srbije i dr Andreja Rihter, direktorka Foruma slovenskih kultura.
Sadržaj publikacije osmišljen je u FSK, dok je dizajn djelo Matije Kovača, zgradbazamisli.

Scroll to Top