Публикацијата издадена по повод нашата 15-годишнина!

Со разноврстни текстови и богат визуелен материјал, публикацијата претставува динамичен развој на фондацијата, истакнувајќи ја нејзината разновидност и спектар на програмата, која изобилува со бројни проекти изработени и спроведени од Форумот на словенските култури.
Посебно внимание беше посветено на изложбите поставени во текот на 15-те години работење, импресивен број партнери и меѓународни презентации на ФСК, новите проекти, центрите на ФСК и медиумската застапеност.
Владан Вукосављевиќ, претседател на Управниот одбор на ФСК и министер за култура и информации на Република Србија и д-р Андреја Рихтер, директор на Форумот на словенските култури, придонесоа за претставување на публикацијата, којашто беше предложена од страна на ФСК и изработена од страна на Матија Ковач.

Scroll to Top