Излезе юбилейната публикация „Ние сме на 15!“

Чрез текстовете и богатите визуални материали изданието показва динамиката на развитие на фондацията с акцент върху нейното програмно разнообразие и широчината ѝ и представя множеството проекти, разработени и реализирани през годините от Форума на славянските култури. Специално внимание е предназначено на 15-годишната изложбена дейност, впечатляващия брой партньори, както и на международните представяния на ФСК, новите проекти, центровете на ФСК и медийното отразяване на фондацията. Встъпителните слова по случай юбилея са дело на Владан Вукосавлевич, председател на Управителния съвет на ФСК и министър на културата и информирането на Република Сърбия, както и на д-р Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури.
Съдържанието на изданието е подготвено от ФСК, а за дизайна му има заслуги Матия Ковач, zgradbazamisli.si.

Scroll to Top