FSK w tym roku ponownie partnerem festiwalu muzealnego Intermuseum

Organizowany przez Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej międzynarodowy festiwal Intermuseum jest głównym wydarzeniem muzealnym w Rosji. Tematem 21. edycji festiwalu był „Dialog ekspertów”. Jako partner festiwalu FSK już po raz drugi zaprezentowało swoją działalność, zarówno na stoisku wystawowym, jak i w ramach programu dla ekspertów w dziedzinie muzealnictwa. „W szybko zmieniającym się świecie także rola muzeów ulega zmianom, dlatego ważne jest ich śledzenie również w polityce zarządzania zasobami ludzkimi w muzeach. Jest to jeden ze sposobów reagowania na sytuacje codzienne i dostosowywania się do czasu i przestrzeni” – podkreśliła w swoim wykładzie dr Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich. W ramach swoich wystąpień dr Rihter przedstawiła również Piranovę – Międzynarodowe Centrum Badań nad Dziedzictwem, po czym wzięła udział w kilku debatach z innymi specjalistami, wśród których był także Massimo Negri, dyrektor naukowy Europejskiej Akademii Muzealnej (EMA). Posługując się przykładem współpracy FSK i EMA Massimo Negri i dr Rihter omówili możliwości podtrzymywania dialogu i nawiązywania kontaktów, zarówno pomiędzy poszczególnymi specjalistami, jak i pomiędzy instytucjami muzealnymi.
W tym roku na festiwalu Intermusem zaprezentowało się ponad 400 muzeów, a ponad 3000 ekspertów wzięło udział w programie biznesowym festiwalu. W centralnej hali wystawowej Maneż, znajdującej się w pobliżu Placu Czerwonego, wystawę muzealną obejrzeli również liczni turyści.
Intermuseum

Scroll to Top