FSK pobudza kreatywność kultur słowiańskich

Z inicjatywy Ministerstwa Kultury Obwodu Kałuskiego dyrektor Forum Kultur Słowiańskich dr Andreja Rihter i minister kultury Kaługi Paweł Susłow podpisali memorandum o współpracy. Zgodnie z memorandum strony zobowiązują się do utrzymywania przyjaznych stosunków, rozwijania współpracy, a także zapewnienia aktywnej wymiany delegacji i ekspertów, wystaw i prezentacji. Zgodnie z dwuletnim planem działania współpraca między FSK i obwodem kałuskim rozpocznie się w tym roku od wizyty kałuskich artystów i specjalistów muzealnych w Słowenii.
W Belgradzie dr. Rihter podpisała również memorandum o współpracy z Miguelem Palacio, przewodniczącym Stowarzyszenia Specjalistów ds. Szlaków Kulturowych „Święte miejsca niepodzielonego chrześcijaństwa”. Memorandum ma za zadanie wzmocnić wzajemne wsparcie i wymianę informacji w celu tworzenia i promowania szlaku kulturowego po najważniejszych świętych miejscach niepodzielonego chrześcijaństwa w Europie.

Podpisanie memorandów o współpracy

Scroll to Top