ФСК крепи креативност словенских култура

FSK krepi oživčevanje kreativnosti slovanskih kultur

Na pobudo Ministrstva za kulturo kaluške oblasti iz Ruske federacije sta minister Pavel Suslov in dr. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur, podpisala memorandum o sodelovanju. V njem se zavezujeta, da bosta obe instituciji spodbujali in podpirali prijateljske odnose, razvijali sodelovanje ter aktivno skrbeli za izmenjavo delegacij, strokovnjakov, razstav, predstavitev. Sodelovanje med FSK in kaluško oblastjo se bo, v skladu s prav tako podpisanim dvoletnim akcijskim načrtom, začelo že letos z gostovanjem kaluških umetnikov in muzejskih strokovnjakov v Sloveniji.

Dr. Rihter pa je v Beogradu podpisala še en memorandum o sodelovanju, in sicer z Miguelom Palaciem, vodjo Združenja strokovnjakov na področju kulturnih poti Sveti kraji nedeljenega krščanstva. Namen sporazuma je vzajemna podpora in izmenjava informacij s ciljem ustvarjanja in uveljavljanja kulturne poti po najpomembnejših svetih krajih nedeljenega krščanstva v Evropi.

Scroll to Top