FSK krijepi kreativnost slovenskih kultura

Na inicijativu Ministarstva kulture Kaluške oblasti iz Ruske Federacije, ministar Pavel Suslov i dr Andreja Rihter, direktorka Foruma slovenskih kultura, potpisali su memorandum o saradnji. Njime se obavezuju da će obje institucije podsticati i podržavati prijateljske odnose, razvijati saradnju i aktivno voditi računa o razmjeni delegacija, stručnjaka, izložbi, prezentacija. U skladu sa istovremeno potpisanim dvogodišnjim akcionim planom, saradnja FSK-a i Kaluške oblasti započeće već ove godine gostovanjem kaluških umjetnika i muzejskih stručnjaka u Sloveniji.
Dr Rihter je u Beogradu potpisala još jedan memorandum o saradnji, i to sa Migelom Palasiom, šefom Udruženja stručnjaka na području kulturnih ruta Svetinje nepodijeljenog hrišćanstva. Svrha sporazuma je uzajamna podrška i razmjena informacija sa ciljem stvaranja i utvrđivanja kulturne rute po najvažnijim svetinjama nepodijeljenog hrišćanstva u Evropi.

Potpis memoranduma o saradnji

Scroll to Top