ФСК подсилва креативността на славянските култури

По инициатива на Министерството на културата на Калужката област от Руската федерация, министърът Павел Суслов и д-р Андрея Рихтер, директорката на Форума на славянските култури, подписаха меморандум за сътрудничество. С него и двете институции се задължават да насърчават и подкрепят приятелските отношения, да изграждат сътрудничество и активно да подпомагат обмена на делегации, експерти, изложби и презентации. В съответствие с току-що подписания двугодишен план сътрудничеството между ФСК и Калужката област ще започне с гостуване на хора на изкуството и музейни експерти от Калужката област в Словения.
В Белград д-р Рихтер подписа още един меморандум за сътрудничество и по-точно с Мигел Паласио, ръководител на Асоциацията на експертите в областта на културните маршрути „Свети места на неразделеното християнство“. Целта на споразумението е взаимното подкрепяне и обмена на информации с цел създаване и утвърждаване на културен маршрут по най-значимите свети места на неразделеното християнство.

Подписване на меморандуми за сътрудничество

Scroll to Top