ФСК новогодишно събиране

По този повод директорката на ФСК д-р Андрея Рихтер сподели: „Превърнахме се в референтна платформа за междукултурен диалог и свързващо звено за физически лица и институции в сферата на изкуството, културата, образованието, науката и културния туризъм,“ и добави, че 2019 г. ще бъде специална, тъй като 15-та годишнина от функционирането на международната фондация със седалище в Любляна, ще бъде отбелязана с многобройни събития.
ФСК новогодишно събиране

Scroll to Top