ФСК новогодишен прием

Д-р. Андреја Рихтер, директорка на ФСК во оваа прилика изјави: “Станавме референтна платформа за меѓукултурен дијалог и центар за поврзување на поединци и институции од областа на уметноста, културата, образованието, науката и културниот туризам”, и додаде дека 2019 година ќе биде од посебно значење бидејќи со бројни настани ќе се одбележи 15-годишнината од работењето на меѓународната фондација со седиште во Љубљана.

Scroll to Top