ФСК за новата европска културна рута во Белград

Форумот на словенските култури интензивно ја подготвува новата европска културна рута на Женските писателки од почетокот на 20-тиот век. Истата беше презентирана на конференцијата за културното и духовното единство на словенските народи во Белград. Тие, исто така, се сретнаа со српски експерти од институциите кои ќе бидат партнери на оваа европска културна рута. На ФСК, заедно со Србија, им се приклучија и Црна Гора, Хрватска, Полска, Руската Федерација, Словачка и Словенија.

Scroll to Top