ФСК представи новия културен маршрут и в Белград

Форумът на славянските култури работи интензивно по подготовката на нов европейски културен маршрут „Жените писателки в началото на 20-ти век“. Той беше представен на конференцията за културното и духовното единство на славянските народи в Белград. Представителите на Форума се срещнаха и с експерти от сръбските институции ‒ бъдещи партньори на споменатия европейски културен маршрут. Други страни, присъединили се към ФСК по този маршрут освен Сърбия са още Черна гора, Хърватия, Полша, Руската федерация, Словакия и Словения.
Културният маршрут, посветен на жените писателки от 20-ти век, ще свързва местата, където те са прекарали живота си и са оставили своя отпечатък: музеи, мемориални и читални зали, паметници, известните кафенета, в които са се зараждали нови идеи, къщите, в които писателките са се родили или са живели.
В съответствие с изискванията на Съвета на Европа и процедурата за сертифициране на европейските културни маршрути вече беше определен академичният съвет. Той ще заседава за пръв път през април 2019 г. в Любляна.

За културния маршрут и в Белград

Scroll to Top