FSK o novoj evropskoj kulturnoj ruti i u Beogradu

Forum slovenskih kultura intenzivno priprema novu evropsku kulturnu rutu „Književnice na početku 20. vijeka“. Predstavljena je na konferenciji o kulturnom i duhovnom jedinstvu slovenskih naroda u Beogradu. Održan je i susret sa srpskim stručnjacima iz institucija koje će biti partneri ove evropske kulturne rute. Na putu do nje su se FSK-u, pored Srbije, pridružile i Poljska, Ruska Federacija, Slovačka, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora.
Kulturna ruta o književnicama 20. vijeka povezivaće mjesta na kojima su tokom svog života i rada ostavile trag: muzeje, spomen-sobe, čitaonice, spomenike, poznate lokale u kojima su se rađale nove ideje, kuće u kojima su književnice rođene ili živjele.
U skladu sa zahtjevima Savjeta Evrope i postupka sertifikacije evropske kulturne rute, već je imenovan i akademski savjet, koji će se prvi put susresti u aprilu 2019. u Ljubljani.

O novoj evropskoj kulturnoj ruti i u Beogradu

Scroll to Top