FSK o novoj evropskoj kulturnoj ruti i u Beogradu

Forum slavenskih kultura intenzivno priprema novu evropsku kulturnu rutu „Spisateljice na početku 20. stoljeća“. Predstavljena je na konferenciji o kulturnom i duhovnom jedinstvu slavenskih naroda u Beogradu. Održan je i susret sa srpskim stručnjacima iz institucija koje će biti partnerice ove evropske kulturne rute. Na putu do nje su se FSK-u, pored Srbije, pridružile i Crna Gora, Hrvatska, Poljska, Ruska Federacija, Slovačka i Slovenija.
Kulturna ruta o spisateljicama 20. stoljeća povezivat će mjesta na kojima su tokom svojega života i rada ostavile trag: muzeje, spomen-sobe, čitaonice, spomenike, poznate lokale u kojima su se rađale nove ideje, kuće u kojima su spisateljice rođene ili živjele.
U skladu sa zahtjevima Vijeća Evrope i postupka certificiranja evropske kulturne rute, već je imenovano i akademsko vijeće, koje će se prvi put susresti u aprilu 2019. u Ljubljani.

Scroll to Top