За Форума на славянските култури годината е под знака на 15-та ни годишнина

Форумът на славянските култури е със седалище в Словения и свързва 13 славянски държави (Беларус, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Чехия, Словакия, Полша, Сърбия, Руската федерация, Украйна, Македония, Черна гора и Словения). След 15 години функциониране ФСК е референтна платформа за междукултурен диалог и свързващо звено на славянските страни, както и успешен промоутър на славянските култури извън границите на държавите членки на ФСК,“ каза директорката на ФСК, д-р Андрея Рихтер на прага на годината, в която със специални събития ще бъде отбелязана 15 годишнината на фондацията. Освен текущите проекти, най-старите от които „100 славянски романа“ и наградата за най-добър славянски музей „Жива”, стартира и нова тематична област, по която ще започне проучване на младите славянски мигранти в славянския свят. 15 годишнината на ФСК ще бъде отбелязана също така и в други държави членки на ФСК.

„Повече от 65 000 души посещават годишно събитията, организирани от нас. Общият брой на посетителите ни до сега дори превишава 1 000 000. За 15-та си годишнина искаме да го увеличим още повече и да станем още по-достъпни ‒ да изградим мостове не само към професионалната, но и към широката общественост в славянските страни и извън техните граници. Вярваме, че с помощта на многобройните събития и особено с помощта на активната партньорска мрежа и комуникационни процеси ще успеем,“ сподели също така Рихтер и добави, че се гордеят изключително много със своята интернет страница (www.fsk.si), на която през 2019 г. окончателно въвежда концепцията за уебсайт като международен сайт с набор от информационни точки, които не само предлагат информация, но и сътрудничество и възможност за осъществяване на връзки между потребители и институции. Преди всичко той е уникален с това, че съдържанието му е достъпно на всичките 13 славянски езика и на английски език.

Scroll to Top