ФСК и Културните рути на писателките на ICARUS деновите на Хрватска

ФСК и годинава учествуваше на ICARUS деновите на Хрватска кои годинава се одржаа по осми пат. На меѓународната конференција беше претставена улогата во создавањето на Културните рути на писателките, кои минатата година го добија сертификатот Културни рути на Советот на Европа.

Околу 140 експерти и научници од областа на културното наследство и неговата дигитализација се собраа во Шибеник на средбата што годинава се одржа под наслов „Поттикнување на искуството на културното наследство – истражување на културните рути“. Оваа година, конференцијата се совпадна со почетокот на активностите во рамките на проектот „Креативна Европа“ „Е-рути“, кој е посветен на иновативни начини на претставување на ресурсите за патување во контекст на културно-историското наследство и доживување на патувањето како комуникација што поврзува места и луѓе преку културното наследство кое ги надминува времето, просторот и границите.

На тридневната конференција, директорката на ФСК др. Андреја Рихтер и раководителката на проекти Матеја Јанчар го презентираа трудот со наслов „Културни рути на писателките – туристички и креативни потенцијали на запоставената историја“. Зборуваа за Културните рути на писателките, за добивањето на сертификатот од Советот на Европа и за можностите што проектот им ги нуди на културните и научните институции, туристичките организации, малите бизниси и поединците. Тие ги претставија и најпознатите активности што се случија неодамна како дел од Културните рути на писателките.

Scroll to Top