FSK

FSK i na 3. Sajmu na zraku

Forum slavenskih kultura treći je put sudjelovao na Sajmu na zraku i široj je javnosti ponudio knjige iz zbirke 100 slavenskih romana i jedinu svjetsku monografiju o slavenskim kulinarskim tradicijama, Za stolom sa Slavenima.

Andreja Rihter u Vijeću povjerenika Sveučilišta Primorska

Na poziv Sveučilišta Primorska, s kojim FSK surađuje više od desetljeća, direktorica Foruma slavenskih kultura dr. Andreja Rihter pridružila se Vijeću povjerenika. Zadatak je Vijeća povezivanje akademskog i istraživačkog svijeta s gospodarskim subjektima, općinama i drugim dionicima razvoja.

Scroll to Top