Online setkání poroty ceny Živa 2020

Vzhledem k výskytu koronaviru a celosvětovém šíření pandemie se i porota ceny Živa 2020 – ocenění za nejlepší slovanské muzeum a nejlepší kulturní a přírodní památku ve slovanských zemích – teto situaci přizpůsobila. „Ve světle nové situace jsme změnili roční cyklus, který se jinak začíná již sedmým rokem. Pokud to bude možné, porota navštíví všechna registrovaná muzea, s nimiž udržují i pravidelný kontakt. Pravidelné ročním setkání se, místo osobně, uskutečnilo prostřednictvím videokonference,“ uvedla dr. Andreja Rihterová, ředitelka Fóra slovanských kultur, pod jehož záštitou se koná výběr nejlepších slovanských muzeí. Členové poroty, kteří pocházejí ze 13 různých slovanských zemí a Evropské muzejní akademie, rozhodli, že slavnostní vyhlášení, které je naplánováno na říjen tohoto roku, bude z objektivních důvodů odloženo na podzim 2021. Pokračování jejich práce v nové situaci bude znovu projednáno na červnové videokonferenci a pokud jím situace umožní, setkají se v září v Bělehradě (Srbsko).

Přejít nahoru