Онлайн среща на журито за наградата „Жива“ 2020

Коронавирусът и пандемията, обхванала цялото земно кълбо, подтикнаха журито за наградата „Жива“ 2020 – наградата за най-добрия славянски музей и паметник на славянската култура и природа, да се приспособи към новата ситуация. »В духа на настоящата ситуация направихме промяна в цикличността на наградата, която се раздава вече за седма поредна година. Журито ще посети всички кандидатствали музеи, с които иначе поддържа редовна връзка, когато това бъде възможно. Членовете му се срещнаха на редовната си годишна среща вместо на живо чрез видео конференция,« сподели д-р Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури, под чиято егида протича изборът на най-добрите славянски музеи. Журито, което идва от 13 различни славянски страни и Европейската музейна академия, реши също така церемонията по връчването на наградите, планирана за октомври тази година, да бъде отложена по обективни причини за есента на 2021 година. За продължаването на своята работа в новите условия ще разговарят отново на юнската видео конференция, а ако условията го позволяват, ще се срещнат на живо на срещата през септември в Белград (Сърбия).

Scroll to Top