Да се срещнем онлайн!

Същевременно ни интересува:
– кои инструменти използвате за вътрешната и външната си комуникация?
– как вашата аудитория реагира на предлаганото от Вас съдържание?
– как оценявате ролята на музеите в кризисна ситуация?

Скъпи приятели, с нетърпение очакваме всичко, което искате да споделите с нас.
Очакваме Ви на info@fsk.si!

Нека останем вкъщи – Нека останем свързани

Scroll to Top