Да се најдеме на Интернет!

Исто така нè интересира:
– со кои алатки комуницирате интерно и екстерно?
– како реагира Вашата публика на содржината што им ја нудите?
– како ја оценувате улогата на музеите во кризни ситуации?

Драги пријатели, со нетрпение очекуваме сè што сакате да споделите со нас.
Вашите одговори ги очекуваме на info@fsk.si!

Да останеме дома – да останеме поврзани

Scroll to Top