За шутовете и мърморковците в градината на Вила „Златица“

Цикълът от събития „Жива вила” на Форума на славянските култури продължава. Заедно със сдружението „Маршрутът на писателките“ ФСК беше домакин в градината на вилата на откриването на 11-ия международен семинар за преводачи на словенска литература, организиран от Съюза на словенските литературни преводачи.

Употребата на нелитературен език в оригиналната художествена литература често представлява специфичен преводачески проблем и със сигурност е една от най-дискутираните теми в науката за превода. Това беше и темата на откриващото събитие на 11-ия международен семинар за преводачи на словенска литература. Темата за разговорния език в литературния превод беше обсъдена от известните и награждавани преводачи Саша Йереле, д-р Симона Шкрабец и д-р Джурджа Стърсоглавец.

Събитието се състоя в градината на вилата на Хрибар „Златица“, където се помещава новото седалище на международната фондация „Форум на славянските култури“. По този повод директорката на ФСК, д-р Андрея Рихтер, отбеляза, че именно славянското езиково многообразие стои в основата на ФСК и че въпреки езиковата близост преводачите все още са необходими като културни и езикови посредници, дипломати и строители на мостове. Тя представи и поредицата „100 славянски романа“, най-дългогодишния проект на ФСК, около който се осъществява оживен обмен на идеи, хора, както и разнообразни събития, и разказа за международното сдружение „Маршрутът на писателките“ (също със седалище във Вила „Златица“), което популяризира и представя творчеството и живота на жените писателки от началото на ХХ век, когато борбата за творчески глас е съпътствана от борбата за основни социални и политически права.

Беседата в рамките на цикъла „Жива вила“ в градината на вилата на Хрибар „Златица” постави началото на 11-ия международен семинар за превод на словенска литература, който беше официално открит от д-р Димитрий Рупел, изпълняващ длъжността директор на Словенската агенция за книгата, д-р Андрея Рихтер, директор на Форума на словенските култури, и Таня Петрич, председател на Съюза на словенските литературни преводачи и модератор на семинара.

Снимка: Нина Медвед

Scroll to Top