The FSC Director met Minister of Culture of Belarus

The FSC Director met Minister of Culture of Belarus
Director of the Forum of Slavic Cultures, Andreja Rihter, PhD, and the Ambassador of the Republic of Slovenia to the Russian Federation, H. E. Mr. Primož Šeligo, met new Minister of Culture of the Republic of Belarus in Minsk, Mr. Jury Bondar. Ms Rihter presented the principal FSC projects for which the Minister expressed his support. As a result, we can look forward to even more intense cooperation of Belarusian institutions and individuals and the FSC in the future.

Potujoča mednarodna razstava “Poti izobraževanja v slovanskem svetu”, ki bo v Slovenskem šolskem muzeju na ogled do 21. aprila 2017, je nastala na pobudo Zveze zgodovinskih društev Slovenije in Foruma slovanskih kultur.

V sodelovanju s šolskimi in pedagoškimi muzeji iz slovanskih držav, drugimi pristojnimi ustanovami ter posameznimi strokovnjaki je nastala razstava, skozi katero se izobraževanje predstavlja kot del kulture, ki je s šolanjem izobražencev in vse širšim opismenjevanjem tudi podeželskega prebivalstva, vplivalo na oblikovanje jezika ter kulturne in narodnostne identitete.

Predstavitve poti izobraževanja v posameznih slovanskih državah so prikazane v šestih tematskih sklopih, in sicer: koraki v razvoju pismenosti, pedagogi, učitelji in učiteljice, šolske stavbe, šolski pouk, učbeniki in pedagoška literature ter učila in šolska oprema.

Razstava Poti izobraževanja v slovanskem svetu najprej na ogled v Ljubljani

Potujoča mednarodna razstava “Poti izobraževanja v slovanskem svetu”, ki bo v Slovenskem šolskem muzeju na ogled do 21. aprila 2017, je nastala na pobudo Zveze zgodovinskih društev Slovenije in Foruma slovanskih kultur.

V sodelovanju s šolskimi in pedagoškimi muzeji iz slovanskih držav, drugimi pristojnimi ustanovami ter posameznimi strokovnjaki je nastala razstava, skozi katero se izobraževanje predstavlja kot del kulture, ki je s šolanjem izobražencev in vse širšim opismenjevanjem tudi podeželskega prebivalstva, vplivalo na oblikovanje jezika ter kulturne in narodnostne identitete.

Predstavitve poti izobraževanja v posameznih slovanskih državah so prikazane v šestih tematskih sklopih, in sicer: koraki v razvoju pismenosti, pedagogi, učitelji in učiteljice, šolske stavbe, šolski pouk, učbeniki in pedagoška literature ter učila in šolska oprema.

Scroll to Top