Прв состанок на Програмскиот совет за културни рути на писателките

Членовите на Програмскиот совет подготвија акционен план за почетокот на следната година и се договорија за идните заеднички активности за општата и професионалната јавност, како и за децата и младите. За претседател на програмскиот совет беше избрана Анкица Пушкариќ, директорка на Куќата на бајките во Огулин, Хрватска. Новоизбраната претседателка изјави дека проектот нуди многу можности за соработка, вмрежување, трансфер на добри практики и проширување на хоризонтите, а пред сè, збогатување на туристичката и културната понуда.
Крајот на октомври, српските и руските партнери исто така ги презентираа Културните рути на писателките на 64-тиот меѓународен саем на книгата во Белград.

Scroll to Top