Първа среща на Програмния съвет на маршрута, посветен на писателките

Членовете на програмния съвет подготвиха план за действие за началото на следващата година и се споразумяха за бъдещите съвместни дейности, предназначени за широката и специализираната публика, както и за децата и младежите. За председател на програмния съвет беше избрана Анкица Пушкарич, директор на „Къщата на приказките на Ивана“ от Огулин в Хърватия. Новоизбраната председателка сподели, че проектът предлага много възможности за сътрудничество, свързване, обмен на добри практики, както и за разширяване на хоризонтите, а преди всичко обогатяване на туристическите и културните предложения.
В края на септември сръбските и руските партньори представиха „Маршрута на писателките“ и на 64-тия международен панаир на книгата в Белград.

Scroll to Top