Prvi sastanak Programskog savjeta Rute književnica

Članovi Programskog savjeta izradili su akcioni plan za početak naredne godine i dogovorili buduće zajedničke aktivnosti za opštu i stručnu javnost, kao i za djecu i mlade. Za predsjednicu Programskog savjeta izabrana je Ankica Puškarić, direktorka Ivanine kuće bajke iz Ogulina u Hrvatskoj. Novoizabrana predsjednica izjavila je da projekat nudi brojne mogućnosti za saradnju, povezivanje, prenos dobrih praksi i širenje vidika, a prije svega obogaćuje turističku i kulturnu ponudu.

Srpski i ruski partneri su krajem oktobra predstavili Rutu književnica na 64. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu.

Scroll to Top