Рихтер на 25-тата генерална конференција ICOM

На 25-тата генерална конференција ICOM што се одржа на почетокот на септември во Кјото, Јапонија, д-р. Андреја Рихтер, меѓу другото, го претстави Зборникот со трудови од учесниците на конференцијата ICOMAM: Војна и мир, страв и радост: 100 години од крајот на Првата светска војна. Конференцијата се одржа во Љубљана минатата година.

Scroll to Top