Rihter na 25. Generalnoj konferenciji ICOM-a

Na 25. Generalnoj konferenciji ICOM-a koja je početkom septembra održana u Kyotu u Japanu, dr. Andreja Rihter je, između ostalog, predstavila zbornik radova sudionika konferencije ICOMAM: Rat i mir, strah i sreća: 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata. Konferencija je prošle godine održana u Ljubljani.

Scroll to Top