Културните рути на писателките на средбата на културните патеки во Париз

Претставниците на културните рути на Советот на Европа се собраа на работна средба во Париз. На средбата, која се одржа во француското Министерство за култура, присуствуваа и претставници на Културните рути на писателките.

Повеќе од 30 претставници на Културните рути на Советот на Европа на средбата разговараа за клучните прашања од нивните активности. На претходните средби договорија три тематски групи за кои сметаат дека се најактуелни, но и итни во моментов. Тоа се видливоста на културните рути и самата програма на Советот на Европа, интеграцијата и соработката, како и трајноста. Пред средбата, работните групи веќе дискутираа за тематските делови и известија за нивната работа во Париз, како и дадоа предлози за подобро функционирање. Следеше динамична дискусија. Претставниците на културните рути се согласија дека програмата на Советот на Европа и сертификатот претставуваат „печат на извонредност“, но дека се потребни напори за нејзино пошироко препознавање. Тие ја истакнаа важноста од квалитетни активности, промоција, меѓусебна соработка и интеграција, како и одржлив и бавен туризам. Тие, исто така, разменија многу примери на добри практики и се договорија за програмата на редовната годишна Академија за културни рути, што ќе се одржи оваа година во Периже во департманот Дордоња во Франција.

Scroll to Top