O Ruti spisateljica na Akademiji Europskog instituta za kulturne rute

Kao što je istaknuo direktor Instituta za kulturne rute Stefano Dominioni, kulturne rute Vijeća Europe putovanjem kroz prostor i vrijeme dokazuju kako baština i kulture različitih i udaljenih dijelova Europe pridonose zajedničkoj kulturnoj baštini. Time kulturne rute ostvaruju temeljna načela Vijeća Europe: ljudska prava, demokraciju, kulturnu raznolikost i identitet.
Usavršavanje koje je namijenjeno za obrazovanje, prezentaciju i povezivanje kulturnih ruta Vijeća Europe održano je u Visbyju na otoku Gotland, u Švedskoj. Više od 60 sudionika iz više od 15 europskih zemalja govorilo je o dobrim praksama i razmijenilo iskustva, a u središtu ovogodišnjeg treninga bili su programi za mlade i financiranje kulturnih ruta. Također su predstavljeni projekti koji će se sljedećih godina nadmetati za certifikat kulturne rute Vijeća Europe. Među njima je i Ruta spisateljicaa; čiji je pokretač Forum slavenskih kultura i u koju se do sada uključilo 7 zemalja, a nakon konferencije znanstvenog vijeća kulturne rute održane u travnju u Ljubljani, u Beogradu će se krajem rujna sastati i programski odbor novonastajućeg projekta.

Scroll to Top